Bảng mã sản phẩm chứng nhận hợp quy 
( 23/07/2012 8:18 CH  )
 
 

Bảng mã sản phẩm chứng nhận hợp quy.
 
 
 

CỤC VIỄN THÔNG
Tòa nhà Cục Viễn thông , Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)39436608 - (84-4) 37820990
Fax : (84-4)39436607 - (84-4)37820998
Website: www.vnta.gov.vn ;  Email:vnta@mic.gov.vn